MEDIE-LÆDEPLAN
 
Medie
Årgang
Målbeskrivelse
Materiel og færdigheder
Forslag til aktiviteter
Det stille
billede
0. - 1.
Udvikle elevernes evner til at bruge deres øjne og dermed blive i stand til at anvende og forstå billeder.
 
Eleverne får en indføring i sammenhængen mellem billede og lyd.
Eleverne skal kunne betjene/ have mulighed for at afprøve en OH- projektor.
 
 
2. - 3.
Eleverne opnår færdighed i at betjene enkle kameratyper.
 
Eleverne opnår kendskab til enkle fotografiske begreber som motiv, fokusering og belysning.
Eleverne skal kunne et autofocuskamera og en diasprojektor.
 
 
7. - 8.
Eleverne skal kunne anvende virkemidler som billedudsnit, synsvinkel og perspektiv i deres egne produktioner.
 
Eleverne skal kunne anvende billedmanipulation.
 
Eleverne skal kunne forstå billedets rolle og funktion i samfundet.
Eleverne skal kunne betjene/ have mulighed for at afprøve et autofocuskamera med zoom.
 
n    et spejlreflekskamera
 
n    et videokamera med stillbilledfunktion/ digitalt kamera
 
n    andet multimedieudstyr fra “ det digitale værksted”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medie
Årgang
Målbeskrivelse
Materiel og færdigheder
Forslag til aktiviteter
Det levende billede
4. - 5.
Eleverne lærer videokameraet at kende, optage og afspillefunktionen.
 
Eleverne lærer at udnytte lys- og lokaleforhold.
 
Eleverne opnår kendskab til forskellige billedmæssige virkemidler, såsom billedudsnit, billedvinkler og perspektiver.
 
Eleverne lærer sammenhængen mellem billede og lyd.
Eleverne skal kunne betjene et videokamera, både på stativ og håndholdt, herunder de grundlæggende funktioner såsom optage-, search-, og “klip i kamera-funktion”, samt oplade batterier.
 
Eleverne skal kunne bruge mikrofoner og hovedtelefoner.
 
 
6.
Eleverne lærer at arbejde med manuskript og storyboard.
 
Eleverne lærer at kombinere billede og lyd i mere eksperimenterende og kreative forløb.
 
Eleverne videreudvikler deres evne til at se sammenhængen mellem billede og lyd.
Eleverne skal kunne anvende et videoredigeringsanlæg, herunder audiodubbing og insert-funktioner.
 
 
7. - 8.
Eleverne skal kunne udføre alle funktione i en videoproduktion: kamera-, lyd-, lysfunktion samt redigering.
 
Eleverne skal have kendskab til, hvordan forskellige lys- og lydforhold, kan påvirke en videooptagelse.
 
Eleverne skal have kendskab til og kunne anvende forskellige former for planlægning af videoproduktion: synopsis, manuskript, storyboard, drejebog, skudliste m. m.
 
Eleverne skal kunne analysere alm. TV- programmer m.h.t. optageteknik, redigering og dramaturgi.
 
Eleverne skal kunne anvende simpelt billedmanipuleringsudstyr og computerredigering
 
Eleverne skal kunne mikse flere forskellige lydkilder til senere audiodubbing.
 
Eleverne skal arbejde med billedmanipuleringsudstyr og have mulighed for computerredigering.
 

 
Medie
Årgang
Målbeskrivelse
Materiel og færdigheder
Forslag til aktiviteter
Lyd
0. - 1.
Udvidde elevernes evne til at lytte.
 
Give færdigheder i lydoptagelse, hvor redigering    foregår ved “klip i båndoptageren”.
Båndoptager, ekstern mikrofon, hovedtelefon.
 
Eleverne trænes i:
- at betjene båndoptageren og bruge mikrofonen så støj i optagelserne undgås.
 
- at klippe i optagelserne.
 
- at lave og benytte simple lyde og      lydeffekter.
 
 
 
2. - 5.
Videreudvikle elevernes evne til at lytte.
 
Give færdigheder i god lydoptagelse med enkel redigering.
 
Give indsigt i hvordan de forskellige lydgenre benytter lyden til at give betydning og skabe stemninger.
 
Båndoptager med både automatisk og manuel lydkontrol, ekstern mikrofon, hovedtelefon, lydeffekter, instrumenter og musik
 
Eleverne forfiner deres færdigheder i brug af båndoptager og mikrofon, samt i enkel redigering v.h.a. overspilning mellem båndoptagere.
 
Eleverne gør erfaringer med at lave lydeffekter og skabe lydkulisser.
 
 
6. - 8.
Give eleverne færdigheder i lydoptagelser med efterfølgende redigering med flere lydlag.
 
Eleverne skal kunne:
 
- bruge lydmediet som aktiv udtryksform.
 
- anvende forskellige lydgenre som hørespil, interview, præsentation og enkle former for reportage og montage.
 
Eleverne bevidstgøres om lydmediet som påvirk-
ningsfaktor.
 
Reportagebåndopagere, ekstern mikrofon, hovedtelefoner, lydredige-
ringsanlæg.
 
Eleverne gør erfaringer med:
 
- reportagebåndoptagerne.
 
- at mixe lyd fra flere lydkilder.
 
- tilrettelægge og producere interview,
 reportager og andre lydproduktioner.
 

 
Medie
Årgang
Målbeskrivelse
Materiel og færdigheder
Forslag til aktiviteter
Computer
0.
Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening
Spil, tegneprogrammer, multimedier.
 
Eleverne opnår færdighed i at:
n     tænde og slukke computeren
n     anvende mus og tastatur
n     udprinte tegninger
 
 
 
1.
Eleverne skal kunne arbejde med:
n     de enkleste funktioner i tekstbehandling
n     fagspecifikke programmer
 
Eleverne gives indsigt i enkel sideopsætning.
 
Spil, multimedier, tekstbehandling,tegne- og fagspecifikke programmer.
 
Eleverne trænes i at:
n     hente, gemme, rette og slette i en tekst.
n     ændre skrifttype og skriftsstørrelse.
n     enkel lay-out (overskrift og placering af tekst.)
n     udskrivning af tekst.
 
Eleverne gør erfaringer med div. fagspecifikke programmer.
 
 
2. - 3.
Eleverne kan anvende de almindeligste færdigheder i tekstbehandling og male-tegneprogrammer.
 
Eleverne skal kunne arbejde med simple regneark og databaser.
 
Spil, multimedier, tekstbehandling, tegne-, animations- og fagspecifikke programmer, simple regneark og databaser.
 
Eleverne anvender i tekstbehandling:
n     kombination af tekst og billede
n     dekorativ skrift
n     omformer og kopierer elementer.
n     indsætte lyd i tekst
 
Eleverne lærer i forbindelse med brug af simple regneark/ databaser:
n     at anvende “færdige” regneark/ databaser
n     at indsætte tekst og tal i “færdige” regneark/ databaser.
n     at aflæse grafisk afbildning.
 
 
 
 
 
 

 
Medie
Årgang
Målbeskrivelse
Materiale og færdigheder
Forslag til aktiviteter
Computer
4. - 5.
Eleverne skal kunne benytte computeren ved fremstillein af tekst og billeder.
 
Eleverne udvikler kendskab til grundlæggende elementer i lay-out.
 
Eleverne får kendskab til at arbejde med musikalsk udtryk.
 
Eleverne gør erfaringer med elektronisk kommunikation.
 
Eleverne anvender regneark og databaser.
Spil, multimedier, tekstbehandling, tegne-, animations- og fagspecifikke programmer, regneark, databaser, præsentationsprogrammer, elektroniske opslagsværker/ ordbøger og scanner.
 
Eleverne anvender overskrifter, venstre-højre-centrere, spalter, rammer, skemaer, grafik, billeder, billedtekst, diagrammer, lyd, m. m. ved tekstfremstilling.
 
Eleverne skal kunne indscanne billeder m. m.
 
Elenerne gør erfaringer med samspillet mellem tekstelementer, billeder og grafik, herunder farvers betydning.
 
Eleverne arbejder med procesorienteret skrivning.
 
Eleverne gør erfaringer med digital komposition og samspil.
 
Eleverne gives mulighed for at manipulere med billedudtryk og farver.
 
Eleverne anvender e-mail/ chat i informationsindsamling, brevveksling, m.m.
 
Eleverne uddyber kendskabet til regneark ved at anvende det til beregninger, grafiske afbildninger og simulering.
 
Eleverne gør erfaringer med informationssøgning i interne databaser.
 
 

 
Medie
Årgang
Målbeskrivelse
Materiel og færdigheder
Forslag til aktiviteter
Computer
6. - 7.
Edb er én mulighed til løsning af opgaver/ projekter.
 
Eleverne kan anvende og vælge lay-out under hensyntagen til produktets funktion og æstetik.
 
Eleverne får kendskab til dtp.
 
Eleverne kan arbejde med enkle multimedieproduktioner.
 
Video- og lydredigering v.h.a. computeren.
 
Eleverne har et godt kendskab til regneark og databaser.
 
Eleverne får erfaring i informationssøgning og tolkning.
Spil, multimedier, tekstbehandling, tegne-, animations- og fagspecifikke programmer, regneark, databaser, præsentationsprogrammer, dtp-programer, elektroniske opslagsværker/ ordbøger og scanner.
 
Eleverne har godt kendskab til og færdigheder i tekstbehandling og forskellige lay-outprincipper.
 
Eleverne fremstiller multimedier, herunder indsættelse af lyd og levende billeder.
 
Eleverne arbejder med musikproduktion og redigering v. h. a. computeren.
 
Eleverne arbejder med indsamling af data og systematisering af disse.
 
Eleverne anvender internettet til indsamling af informationer og materiale.
 
Eleverne anvender e-mail/ chat til forespørgelser og/ eller besvarelser.
 
 
8.
Eleverne har et så indgående kendskab til tekstbehandling, regneark, databaser, dtp, præsentations- og multimedieprogrammer, at de kan benytte det i deres skolearbejde når det er relevant.