PRINCIPPER FOR LEJRSKOLER/HYTTETURE M.M.
 
 
Princip og rammer for Broager Skole
 
 
Broager Skole anser alle ture, der arrangeres i skoleregi, som værende en del af undervisningen, hvorfor deltagelse i arrangementerne ikke er frivillig.
 
Alle klasser gennemfører i 8. årgang lejrskole med 4 overnatninger.
Skolen stiller midler til rådighed til gennemførsel af disse 1100. kr./elev). Udover disse midler må der opkræves kostpenge for turens første dag (max. 50 kr./elev), ligesom en evt. klassekasse må tilføre turen midler til ekstra tiltag (biografbesøg, tivolibesøg o.l.).
 
 
I:
2. klasse skal på hyttetur med 1 overnatning
4. klasse skal på hyttetur med 1 overnatning
6. klasse skal på hyttetur med 1 overnatning
 
Der skal til disse overnatninger opkræves kostpenge for 1 dag (max. 50 kr./elev).
Klassekasse og/eller klassekonti kan endvidere bidrage til turen.
 
 
Ønsker klassen - udover ovenstående - at gennemføre tur-aktivitet skal følgende rammer overholdes:
Der skal blandt elever, lærere og forældre være enighed om at ønske arrangementet.
Der må højst være 3 overnatninger.
Finansiering skal på forhånd være sikret og foretages via. indtægter fra klassekasse - samt evt. opkrævning af kostpenge. (max 50 kr./dag).
 
 
Godkendt i SB 2002.