Elevbilleder på nettet:
 
Skolens officielle politik på området er:
§         at ledelsen sikrer, at alle forældre er informeret om, at billeder på ”skolebladsniveau” vil skolen kunne placere elektronisk, hvis ikke den enkelte forældre aktivt har nedlagt forbud mod dette.
§         at lærerne i de klasser, som arbejder med hjemmesider o.l., hvor man ønsker at placere elevbilleder på nettet, sikrer, at forældrene er indforstået med dette.