AFGANGSBEVISER
 
Skolen udfærdiger afgangsbevis for elever, der går ud af skolen efter 7. klassetrin eller senere. Afgangsbeviset skal indeholde oplysning om, i hvilken undervisning eleven har deltaget, og om de senest givne standpunktskarakterer. Afgangsbeviset skal tillige indeholde oplysning om vurdering ved eventuelle prøver, jf. Efter elevens valg kan en skriftlig udtalelse og/eller en karakter for den obligatoriske projektopgave påføres afgangsbeviset. Eventuel bedømmelse af den frie opgave kan ligeledes efter elevens valg påføres afgangsbeviset. Eventuelle skriftlige vurderinger i andre fag end prøvefagene kan efter elevens valg påføres eller vedhæftes afgangsbeviset som en del af dette.
 
 
Afgangsbeviserne indeholder derimod ikke mere - således som efter den tidligere folkeskolelov - en samlet udtalelse om elevens arbejde, standpunkt, flid og opførsel i skolen, men såfremt eleven eller forældremyndighedens indehaver fremsætter ønske om en samlet udtalelse bør dette imødekommes. En sådan udtalelse er til elevens brug og bør ikke af skolen meddeles til andre.
 
Indehold: